• افتتاح سایتوب سایت حساب سال راه اندازی شد...!

تفاوت خمس و زكات با ماليات(2)

پرسش و پاسخی دیگر:
فرق خمس با مالیاتی که به دولت پرداخت می شود چیست؟ زیرا عده ای با این دلیل که مالیات می پردازیم، بیان می کنند که نیازی به پرداخت خمس نیست؟

پاسخ اجمالی
فرق خمس با مالیات آن است که خمس، یک واجب الاهى و عبادى است که قصد قربت در آن معتبر است و مالیات، یک حکم قانونى و حکومتى و تابع شرایط زمان و مکان است، از این رو پرداخت مالیات، نمى‏تواند جایگزین خمس گردد.
پاسخ تفصیلی
خمس یک واجب الاهى و عبادى است که در آن قصد قربت معتبر است؛ ولى مالیات یک حکم قانونى و حکومتى و تابع شرایط زمان و مکان است و هیچ‏گونه منافاتى با خمس ندارد. از این رو پرداخت مالیات، نمى‏تواند جایگزین خمس گردد. [1]

ادامه مطلب...

شما اینجا هستید: خانه مقالات خمس