شوهرم خمس نمی دهد تکلیفم چیست؟

 

 

 

خمس بدون اجازه شوهر

شوهری پول را به اختیار خانمش قرار داده اما مخالف پرداخت خمس است ، آیا خانم می تواند از پولی که شوهرش در اختیارش گذاشته پنهانی خمس بدهد؟ چه وظیفه ای دارد؟ 

 

حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی): صحیح نیست؛ در هر صورت تا یقین به وجود خمس در عین اموال مورد ابتلا نباشد، استفاده از آن اشکال ندارد. 

 

حضرت آیت الله مکارم شیرازی (مدظله العالی): این کار جایز نیست و کفایت از خمس شوهر نمی کند مگر اینکه از طرف شوهر وکالت در پرداخت خمس داشته باشد 

 

حضرت آیت وحید خراسانی  (مدظله العالی): کسی که مالک پول است باید خمس را بپردازد یا دیگری را وکیل کند برای پرداخت خمس و پرداخت خمس مال کسی به وسیله دیگری بدون اجازه او کافی نیست و چنانچه انسان بداند که مالی متعلق خمس است تا صاحب آن مال خمس آن را اداء نکند تصرف در آن مال برای دیگران هم جایز نیست . 

 

 

 

شما اینجا هستید: خانه خمس سوالات خمس شوهرم خمس نمی دهد تکلیفم چیست؟