نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مرا به زور به بهشت ببرید!! نوشته شده توسط سید مجید طاهری 1217
خمس قصاب نوشته شده توسط سید مجید طاهری 1178
پرداخت خمس = تجارت با خدا نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2141
هروقت خمس مالت را دادی من هم می آیم نوشته شده توسط سید مجیدطاهری 2057
دست و پایم را ببندید خمسم را بدهید! نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2279
دربست اسلام! فقط با 20 سنت نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2137
داستان کوتاه درباره وجوهات شرعیه نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2602
شما اینجا هستید: خانه خمس داستان های خمس