نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مرا به زور به بهشت ببرید!! نوشته شده توسط سید مجید طاهری 1407
خمس قصاب نوشته شده توسط سید مجید طاهری 1365
پرداخت خمس = تجارت با خدا نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2346
هروقت خمس مالت را دادی من هم می آیم نوشته شده توسط سید مجیدطاهری 2260
دست و پایم را ببندید خمسم را بدهید! نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2463
دربست اسلام! فقط با 20 سنت نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2324
داستان کوتاه درباره وجوهات شرعیه نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2891
شما اینجا هستید: خانه خمس داستان های خمس