نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مرا به زور به بهشت ببرید!! نوشته شده توسط سید مجید طاهری 1788
خمس قصاب نوشته شده توسط سید مجید طاهری 1651
پرداخت خمس = تجارت با خدا نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2643
هروقت خمس مالت را دادی من هم می آیم نوشته شده توسط سید مجیدطاهری 2550
دست و پایم را ببندید خمسم را بدهید! نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2721
دربست اسلام! فقط با 20 سنت نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2606
داستان کوتاه درباره وجوهات شرعیه نوشته شده توسط سید مجید طاهری 3279
شما اینجا هستید: خانه خمس داستان های خمس