نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مرا به زور به بهشت ببرید!! نوشته شده توسط سید مجید طاهری 1294
خمس قصاب نوشته شده توسط سید مجید طاهری 1254
پرداخت خمس = تجارت با خدا نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2222
هروقت خمس مالت را دادی من هم می آیم نوشته شده توسط سید مجیدطاهری 2143
دست و پایم را ببندید خمسم را بدهید! نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2355
دربست اسلام! فقط با 20 سنت نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2209
داستان کوتاه درباره وجوهات شرعیه نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2719
شما اینجا هستید: خانه خمس داستان های خمس