نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مرا به زور به بهشت ببرید!! نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2168
خمس قصاب نوشته شده توسط سید مجید طاهری 1911
پرداخت خمس = تجارت با خدا نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2927
هروقت خمس مالت را دادی من هم می آیم نوشته شده توسط سید مجیدطاهری 2812
دست و پایم را ببندید خمسم را بدهید! نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2980
دربست اسلام! فقط با 20 سنت نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2857
داستان کوتاه درباره وجوهات شرعیه نوشته شده توسط سید مجید طاهری 3645
شما اینجا هستید: خانه خمس داستان های خمس