نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مرا به زور به بهشت ببرید!! نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2380
خمس قصاب نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2060
پرداخت خمس = تجارت با خدا نوشته شده توسط سید مجید طاهری 3074
هروقت خمس مالت را دادی من هم می آیم نوشته شده توسط سید مجیدطاهری 2965
دست و پایم را ببندید خمسم را بدهید! نوشته شده توسط سید مجید طاهری 3127
دربست اسلام! فقط با 20 سنت نوشته شده توسط سید مجید طاهری 3009
داستان کوتاه درباره وجوهات شرعیه نوشته شده توسط سید مجید طاهری 3815
شما اینجا هستید: خانه خمس داستان های خمس