نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مرا به زور به بهشت ببرید!! نوشته شده توسط سید مجید طاهری 1632
خمس قصاب نوشته شده توسط سید مجید طاهری 1528
پرداخت خمس = تجارت با خدا نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2523
هروقت خمس مالت را دادی من هم می آیم نوشته شده توسط سید مجیدطاهری 2425
دست و پایم را ببندید خمسم را بدهید! نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2610
دربست اسلام! فقط با 20 سنت نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2485
داستان کوتاه درباره وجوهات شرعیه نوشته شده توسط سید مجید طاهری 3134
شما اینجا هستید: خانه خمس داستان های خمس