نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مرا به زور به بهشت ببرید!! نوشته شده توسط سید مجید طاهری 1924
خمس قصاب نوشته شده توسط سید مجید طاهری 1750
پرداخت خمس = تجارت با خدا نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2752
هروقت خمس مالت را دادی من هم می آیم نوشته شده توسط سید مجیدطاهری 2645
دست و پایم را ببندید خمسم را بدهید! نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2824
دربست اسلام! فقط با 20 سنت نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2706
داستان کوتاه درباره وجوهات شرعیه نوشته شده توسط سید مجید طاهری 3407
شما اینجا هستید: خانه خمس داستان های خمس