نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مرا به زور به بهشت ببرید!! نوشته شده توسط سید مجید طاهری 1515
خمس قصاب نوشته شده توسط سید مجید طاهری 1443
پرداخت خمس = تجارت با خدا نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2444
هروقت خمس مالت را دادی من هم می آیم نوشته شده توسط سید مجیدطاهری 2344
دست و پایم را ببندید خمسم را بدهید! نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2544
دربست اسلام! فقط با 20 سنت نوشته شده توسط سید مجید طاهری 2410
داستان کوتاه درباره وجوهات شرعیه نوشته شده توسط سید مجید طاهری 3024
شما اینجا هستید: خانه خمس داستان های خمس